Vejledergrunduddannelsen (VGU)

2756797099_261dae 9a 4b

Vejledergrunduddannelsen VGU

Studieordningen beskriver målet med grunduddannelsen af uddannelses- og erhvervsvejledere på følgende måde: 

Vejledergrunduddannelsen (VGU) skal bidrage til at kvalificere vejledningen af børn, unge og voksne om uddannelse, erhverv og karriere. Vejledergrunduddannelsen skal kvalificere den enkelte vejleder og medvirke til at kvalitetsudvikle de forskellige vejledningsordninger i Grønland, samt medvirke til at etablere og vedligeholde lokale og regionale vejledernetværk.

Uddannelsen er en vekseluddannelse  der varer 1 år har 4 undervisningsmoduler af ca. en uger. Derudover afsluttende eksamensmodul 2 dage . Efter grunduddannelsen er der mulighed for at tage overbygningsmoduler.

_______________________________________________________________________________

Her kan du se planen for VGU 2016-2017 (hent)

_______________________________________________________________________________

Vejledergrunduddannelsen VGU hold 2018-2019

-Uddannelsen starter september 2018 med eksamen i juni 2019

Tilmelding til VGU 2018-2019 kan ske her

Undervisningen på vejledergrunduddannelsen varetages pt. af danske og grønlandske undervisere. Undervisningsmateriale findes i begrænset omfang på grønlandsk, bøgerne findes kun på dansk.

________________________________________________________________________________

Studieordningen beskriver:

 1.  Indledning
 2.  Uddannelsens formål
 3.  Uddannelsens struktur og opbygning
 4.  Uddannelsens målgruppe og adgangskrav
 5.  Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer
 6.  Vejledergrunduddannelsens eksamen
 7.  Overbygningsmodulerned formål, struktur og varighed
 8.  Eksamen på overbygningsmoduler
 9.  Mødeforhold og opgaveaflevering
 10.  Sygeeksamen, omprøve og klageadgang
 11.  Uddannelsesbeviser
 12.  Uddannelsens underviser og censorkorps
 13.  VGU-modulernes formål og læringsmål for de studerende
 14.  Overbygningsmodulernes formål og læringsmål for de studerende 

Hent studieordning i PDF format her 

 

Litteraturlisten for VGU kan hentes her

 


 

 

 

Nuna tamakkerlugu Ilitsersuisarfik / Center for National Vejledning - Postboks 4101 - 3900 Nuuk
Telefon: + 299 38 36 40 – e-mail: nti@aqqut.gl