Vejledning & Etik

28-03-2009_Tur _med _Minna _Martek _0118-782090 (2)

Der er i Grønland ikke fælles etiske retningslinier - så indtil der foreligger etiske retningslinjer for vejledningen i Grønland, anvender vi nedenstående danske retningslinjer i vejledergrunduddannelsen - VGU.

Det er vort håb at hver enkelt vejleder og institution der udøver vejledning forholder sig til de etiske retningslinier og benytter dem i forholdet til den vejledningssøgende og som en grundpille i vejledningsarbejdet.

De etiske retningslinier bygger på 5 forhold i relationen til den vejledningssøgende:

  • Respekt for den vejledningssøgende
  • Vejledningens uafhængighed
  • Åbenhed om vejledningens rammer
  • Fortrolighed i samtalen
  • Saglighed i informationen

Den fulde tekts kan hentes her (5 sider)

Nuna tamakkerlugu Ilitsersuisarfik / Center for National Vejledning - Postboks 4101 - 3900 Nuuk
Telefon: + 299 38 36 40 – e-mail: nti@aqqut.gl