"Hvad kan vi gøre for dig?"

6. Den Grønlandske Sommersne

Vores arbejde er at hjælpe og rådgive dig!

Vi tilbyder individuelle samtaleforløb og vil indenfor kort tid opstarte gruppeforløb. Vores tilbud er gratis. De individuelle forløb vil typisk have et omfang på 4-6 samtaler med mulighed for op til 10 samtaler.  Gruppeforløbenes længde afhænger af problematikken. Tilbuddene tilpasses så vidt muligt dit behov, samtidig med at vi arbejder med evaluering af effekten af arbejdet og anvendte metoder. Her kan du se eksempler på hvilke slags problemer man kan få hjælp til hos os.

Hvordan kommer jeg i samtaleforløb?

En henvisning til Studenterrådgivningen vil typisk ske via studievejlederen. Ofte er det fordi du oplever et behov, der rækker ud over den faglige vejledning ved studievejlederen eller hvis du beskriver et konkret behov for rådgivning eller behandling. Se eksempler under fanen få hjælp.

Du er også velkommen til at henvende dig anonymt til rådgivningen. Læs mere om anonym henvendelse her

Hvad med fravær i forbindelse med samtaleforløb?

Vi har erfaret, at nogle af dem vi møder i vores rådgivning udtrykker bekymring for fravær i forbindelse med samtaleforløbet. Der kan være forskellige praksisser på uddannelsesstederne og praktikpladserne. Vi er i dialog med uddannelsesstederne og Piareersarfiit, da vi vurderer, at fravær fra uddannelsesstedet/praktikpladsen i forbindelse med samtaleforløb hos os er ligestillet med fx tandlæge- eller lægebesøg.

Tal med din studievejleder om uddannelsesstedets holdning til fravær ved samtaleforløb i Studenterrådgivningen. Måske tæller det slet ikke som fravær? Det er værd at undersøge, så du trygt kan starte i et forløb. Vi giver din studievejleder besked, når vi påbegynder et samtaleforløb. Vi giver også besked, når det er afsluttet.

Hvis vi ikke er de rette til at hjælpe dig?

I nogle tilfælde kan din henvendelse have en karakter eller et omfang, der betyder at andre i fx det etablerede social- eller sundhedssytem vil kunne give dig en bedre hjælp end os. I de tilfælde taler vi med dig om det. Vi vil også hjælpe dig videre, så du for den rette hjælp det rette sted. Eksempler på problematikker andre er bedre til end os er alkohol- eller hashmisbrug, psykiatriske sygdomme der kræver medicin.

Vi yder ikke akut krisehjælp.

Nuna tamakkerlugu Ilitsersuisarfik / Center for National Vejledning - Postboks 4101 - 3900 Nuuk
Telefon: + 299 38 36 40 – e-mail: nti@aqqut.gl